Thursday, Feb. 8 2018, the Innodesign Prize 2017 awards ceremony was held in the great hall of Metz town hall.

The jury had a lot of work in 2017 : 35 participants send high quality work, presenting industrial design and graphic design projects.
15 projects got rewareded with the Innodesign Prize – 15 projects born in China where the Innodesign Prize has a lot of success.

 

PRIX INNODESIGN 2017 – industrial design, product design

Lu Xun Academy of fine arts team

Ding Jian, Cao Weizhi, Chen Yuru, Li Changhan, Liu Qian, Yang Xuerong, Wang Jun, Shi Jiatao, Ji Zexu pour :

Ding Jian, Du Haibin, Du Ban, Li Zheng pour Post Fisch

Ding Jian, Cao Weizhi, Chen Yuru, Li Changhan, Liu Qian, Yang Xuerong, Wang Jun, Shi Jiatao, Ji Zexu, Shang Siyuan pour Orro Bus Exchange System

He Hailong , Yang Chulin

He Hailong , Yang Chulin pour Stubborn Tap

Wuhan University of Technology, WUT.

Liu Mingde, Gong Qian, Wang Boxing, Jin Hanlin pour E-Pram

North China University of Technology

Ma Xaoyi, Xue Song pour Golden Cudgel – Rescue equipment for drowning

Tianjin Ronghe Intelligence Company

Tao Zhi Xiang pour BTRC Blind Remote Control

PRIX INNODESIGN 2017 – industrial design, object design

Wei Taiming pour Mug+

Weimin Zhai, Le Xu, Xingmin Lin, Yan Cao pour New Chinese Furniture Series

Zhao Yachong, Liu Zunxu, Bu Ningbin pour Veinsight-400 Vein Finder

 

PRIX INNODESIGN 2017 – Graphic design

Wu Yinan pour 24 Solar Terms Food Culture

Long Weiquan pour Regeneration – Exhibition visual design

 

Innodesign Prize 2017 awards ceremony

marie rigaux innodesign design metz

Marie Rigaux, president of Innodesign

TAO ZHI XIANG Innodesign design Blind Remote Control

TAO ZHI XIANG was awarded for his project Blind Remote Control

MA XIAOYI et XUE SONG Innodesign design Golden Cudgel

MA XIAOYI et XUE SONG got the prize for their project Golden Cudgel

WU YINAN Innodesign en Design graphique 24 Solar Terms Food Culture

WU YINAN got the Innodesign Prize in Graphic design for his project 24 Solar Terms Food Culture

LONG WEIQUAN Innodesign en design graphique Regeneration

LONG WEIQUAN got the Innodesign Prize in Graphic design for his project Regeneration

North China University

North China University of Technology